Co to jest Narodowy Zjazd bahaitów?

Na poziomie narodowym życiem wspólnoty bahaickiej zarządza Narodowe Zgromadzenie Duchowe. Podobnie jak Lokalne Zgromadzenie Duchowe, ta zarządzająca rada na poziomie narodowym jest wybierana co roku według tych samych podstawowych procedur wyborczych: niedozwolone są nominacje, kampanie wyborcze są zabronione, głosowanie jest tajne, podkreśla się charakter moralny i praktyczne zdolności, i wybiera się tych mężczyzn i te kobiety, którzy otrzymali najwięcej głosów.

Proces wyborczy na poziomie narodowym jest inny pod jednym względem. Podczas, gdy zgromadzenie lokalne jest wybierane przez wszystkich pełnoletnich członków wspólnoty, Narodowe Zgromadzenie Duchowe wybierają delegaci, którzy z kolei są wybierani podczas wyborów regionalnych. Wszyscy pełnoletni bahaici mogą przystąpić do wyborów regionalnych, i w ten sposób związek między poszczególnymi osobami a ich organem zarządzającym na poziomie narodowym pozostaje dość bliski.

Wybierając członków Narodowego Zgromadzenia Duchowego delegaci mogą wybierać każdego dorosłego bahaitę mieszkającego w kraju, jeszcze raz zachowując swobodę wyboru, która jest zasadnicza dla bahaickiego systemu wyborczego.

W miarę, jak wiara się rozwijała, rosła także liczba Narodowych Zgromadzeń Duchowych. Na przykład w 1954 roku było ich tylko 12. W 2004 roku na świecie były 183 Narodowe Zgromadzenia Duchowe, w niemal każdym kraju.

977807_566729450038162_425528768_oFoto: Narodowy Zjazd bahaitów w USA, 2013

Tak, jak mężczyźni i kobiety służący w Lokalnych Zgromadzeniach Duchowych administrują sprawami wspólnoty bahaickiej w ramach granic miejskich, tak Narodowe Zgromadzenia Duchowe mają obowiązek administrowania i koordynowania działaniami bahaickimi w granicach danego kraju. Ich działalność obejmuje uchwalanie planów nauczania, inicjowanie społecznych i ekonomicznych projektów rozwojowych na dużą skalę, stosunki z rządami państw, w których działają, współpracę z innymi grupami religijnymi i organizacjami pozarządowymi.

480899_10151680277380883_549224831_n

Foto: Narodowy Zjazd bahaitów w Australii, 2013

976280_586810258018154_631792902_o

Foto: Narodowy Zjazd bahaitów w Polsce, 2013

920039_586810991351414_977849634_o

Foto: Narodowy Zjazd bahaitów w Polsce, 2013

288311_579489212071229_1902524454_oFoto: Narodowy Zjazd bahaitów w Niemczech, 2013

467227_10151714267744809_758993644_oFoto: Narodowy Zjazd bahaitów w Rosji, 2013

977450_10151714261704809_1630354955_oFoto: Narodowy Zjazd bahaitów w Rosji, 2013

980554_10201255738582254_446102785_oFoto: Narodowy Zjazd bahaitów w Mołdawii, 2013

To właśnie podczas Narodowego Zjazdu raz w roku, w kwietniu albo w maju, delegaci z róznych wspólnot danego kraju wybierają nowych członków Narodowego Zgromadzenia Duchowego.